Close

Franskkurs på alle nivå

Hos oss får du franskundervisning med et særegent preg. Enten du skal lære fransk fra bunnen av, eller du ønsker å friske opp i gamle franskkunnskaper, vi tilpasser undervisningen til ditt nivå og dine behov. Hos oss kan du lære fransk med norsk, tysk eller engelsk som undervisningsspråk. 

Høyt kvalifisert lærer

Undervisningen holdes av en person som selv har lært fransk som et fremmedspråk under et tre-årig opphold i Frankrike, der han på en fransk videregående skole avsluttet med diplomet baccalauréat général. I det følgende fullførte han en master i fransk språk ved Universitetet i Oslo.

Master i fransk og fransk fagdidaktikk

I fortsettelsen gjennomførte han et masterstudium i fransk språk med hovedvekt på grammatikk og sammenlignende språkvitenskap. I tillegg har han praktisk-pedagogisk utdanning fra Universitetet i Oslo og er således utdannet språklærer, med flere års erfaring fra videregående skole.